soil

 • 51soil — humusas statusas T sritis chemija apibrėžtis Organinė dirvožemio dalis, augalinių bei gyvūninių medžiagų skilimo ir biocheminių kitimų produktas. atitikmenys: angl. humus; soil rus. гумус; перегной …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 52soil — žemė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės plutos (litosferos) dalis, apimanti tam tikros šalies paviršiuje esančius sausumos plotus, paviršinius vidaus ir teritorinius vandenis, apibrėžiama gamtinėmis ir ūkinėmis… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 53soil — gruntas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Viršutinėje Žemės plutos dalyje esančios nuogulos, sudarančios pagrindą, aplinką arba medžiagą, į kurią remiasi arba kurioje įrengiami inžineriniai įrenginiai. Susidaro iš atskirų… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 54soil — pedosfera statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ekosferos dalis – Žemės rutulio sfera, apimanti viršutinį dirvožemio sluoksnį, kuriame vyksta dirvodaros procesai. atitikmenys: angl. pedosphere; soil vok. Boden, m; Pedosphere, f… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 55soil — dirva statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Viršutinis dirbamosios žemės sluoksnis (vidutinis storis 22–27 cm, Lietuvoje 24–25 cm). atitikmenys: angl. soil vok. Boden, m rus. почва, f ryšiai: sinonimas – armuo …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 56soil — dirvožemis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės plutos viršutinis purusis sluoksnis, susidaręs iš dirvodarinės uolienos, veikiant dirvodaros procesams (kompleksiškai veikiant vandeniui, orui, gyviesiems organizmams), ir… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 57soil — The surface layer of earth; the layer which produces plant life and is tilled in the raising of crops. See common in the soil …

  Ballentine's law dictionary

 • 58Soil science — is the study of soil as a natural resource on the surface of the earth including soil formation, classification and mapping; physical, chemical, biological, and fertility properties of soils; and these properties in relation to the use and… …

  Wikipedia

 • 59Soil classification — deals with the systematic categorization of soils based on distinguishing characteristics as well as criteria that dictate choices in use. Overview Soil classification is a dynamic subject, from the structure of the system itself, to the… …

  Wikipedia

 • 60Soil structure — is determined by how individual soil granules clump or bind together and aggregate, and therefore, the arrangement of soil pores between them. Soil structure has a major influence on water and air movement, biological activity, root growth and… …

  Wikipedia